. APIE ĮMONĘ PRODUKCIJA IR PASLAUGOS KAIP MUS SURASTI
Į titulinį
       
  :: ĮMONĖS ISTORIJA  
  :: ĮMONĖS VEIKLA  
  :: PLANAI ATEIČIAI  
  :: MŪSŲ POLITIKA  
       
  REKLAMA:  
   
       

 

 

 

   
  APIE ĮMONĘ  
     
 
ĮMONĖS ISTORIJA ^ Į viršų

Įmonė buvo įsteigta 1857 m. ir tada vadinosi Lindenau ir Co. Tai buvo pirmoji laivų remonto ir statybos įmonė Lietuvos teritorijoje. Nuo XIX a. pabaigos iki 1944 metų įmonė statė ir remontavo mažus ir vidutinio dydžio laivus. Karo pabaigoje didžioji dalis įmonės buvo evakuota į Kylį Vokietijoje, nuo 1946 m. veikė Laivų remonto įmonė, įmonė buvo pritaikyta Pabaltijo žvejybinių laivų remontui.

1946 - 1949m. buvo pastatyti pagrindiniai gamybiniai cechai. Didėjant laivų remonto poreikiams ir apimtims, palaipsniui buvo pereita prie didesnių laivų remonto, tokių kaip VŽT, VŽTŠ ir kt. Vidutiniai žvejybiniai traleriai (VŽT) tapo vieni pagrindinių įmonės remontuojamų laivų. Buvo pradėtas naujas šių laivų agregatinis remontas. 1960 - 1961 m. dauguma laivų mechanizmų, tokių kaip varikliai, denio mechanizmai ir kt. buvo pradėti remontuoti agregatiniu metodu. 1965 m. įmonė buvo pavadinta "Bandomoji laivų remonto įmonė". Šis pavadinimas buvo suteiktas už naujų ir progresyvių technologijų įdiegimą laivų ir jų mechanizmų remonte. Išaugus įmonės gamybiniam potencialui, atsirado galimybė remontuoti dar didesnius laivus, tokius kaip DŽTŠ ir kt.

1991 m. įmonė perregistruota į "Valstybinę laivų remonto įmonę", kuri 1995 m. liepos 11 d. perregistruota į specialios paskirties akcinę bendrovę "Klaipėdos laivų remontas". 1998 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 842 įmonė išbraukta iš specialios paskirties bendrovių sąrašo. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, įmonė pamažu persitvarkė prie naujų rinkos sąlygų ir tęsė mažų ir vidutinių laivų remontą, pradėjo gauti užsakymų iš užsienio, buvo vykdomi krovos darbai. Bendrovėje buvo įkurtas jachtų uostas, kuris aptarnauja jachtas, atplaukiančias iš Lietuvos ir iš užsienio. Iki šios dienos akcinė bendrovė "Klaipėdos laivų remontas" užima mažų ir vidutinių laivų remonto nišą Klaipėdos uoste. 2003m. gegužės mėn. bendrovė pradėjo vykdyti naujai atidaryto kruizinių laivų terminalo operatoriaus funkcijas.

VŽT - Vidutiniai Žvejybiniai Traleriai;
VŽTŠ - Vidutiniai Žvejybiniai Traleris Šaldytuvai;
DŽTŠ - Didieji Žvejybiniai Traleriai Šaldytuvai;

ĮMONĖS VEIKLA ^ Į viršų

Pagrindinė įmonės veikla:
  • vidutinio ir mažo tonažo laivų remontas ir aptarnavimas
  • metalo konstrukcijų gamyba
  • mašinų detalių gamyba ir remontas
  • krovos darbai
  • jachtų, pramoginių ir kruizinių laivų aptarnavimas
  • nuosavo turto nuoma

Daugumą užsakymų bendrovė gauna laimėjusi apklausas ir konkursus jiems atlikti, tai yra konkurencinėje kovoje su kitomis įmonėmis. Bendrovė remontuoja vidutinius ir mažuosius laivus, nes turi tam pritaikytus dokus ir įrangą. Šiuo metu remontuojami vidutinio ir mažo tonažo laivai, kurių dokinis svoris iki 1200 tonų. Didžiausią remontuojamų laivų dalį sudaro žvejybiniai ir krovininiai laivai. 80% visų remontuojamų laivų - užsienio ( Rusija, Norvegija, Danija) laivai. Kita dalis laivų – tai Lietuvos Karinių jūrų pajėgų ir mažieji žvejybiniai laivai. 2003 m. buvo suremontuotas 41 laivas.

Bendrovė taip pat remontuoja šilumvežius (AB "Lietuvos geležinkeliai") ir gamina atsargines detales, yra monopolistė Pabaltijo regione šlifuojant ir restauruojant šilumvežių ir kitų variklių alkūninius velenus, yra pagrindinė variklių išmetimo ir įsiurbimo vožtuvų gamintoja ir tiekėja. Prieš keletą metų bendrovė įsisavino mazuto priėmimo žarnų Būtingės terminale, demontavimo, montavimo ir išbandymo darbus bendrovės doke ir iki šiol sėkmingai bendradarbiauja su AB "Mažeikių nafta" .

Be laivų remonto darbų, bendrovė aptarnauja laivyną, kuris švartuojasi prie nuomojamų iš VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos krantinių.

2003 m. įmonės nuomojamoje krantinėje atidarytas Kruizinių laivų terminalas. 2003m. šiame terminale buvo prišvartuoti ir aptarnauti 28 kruiziniai laivai.

 

PLANAI ATEIČIAI ^ Į viršų

Tolimesniuose bendrovės planuose ne tik mažųjų laivų remonto plėtojimas, bet ir naujos veiklos įsisavinimas:
  • kruizinių ir karo laivų švartavimas ir aptarnavimas
  • laivų agentavimo paslaugos
  • turizmo plėtojimas
  • pramoginių, žvejybinių laivelių, jachtų, katerių remontas.
Klaipėdos miesto savivaldybės užsakymu yra atlikta studija jachtų uosto rekonstrukcijai iš Europos sąjungos lėšų. Įgyvendinus šią programą, uoste būtų galima aptarnauti iki 130 laivų ir jachtų, būtų atnaujintos krantinės, išgilintas uostas. Tačiau poreikis plėsti šią veiklą kyla jau šiandien, todėl planuose yra ne tik jachtų uosto atnaujinimas, bet ir turizmo verslo plėtimas, o su turizmo vystymu siejamas poreikis sutvarkyti teritoriją, renovuoti esamus ir statyti naujus pastatus.

MŪSŲ POLITIKA ^ Į viršų

Mūsų politika ir tikslai
  ^ Į viršų