PAULIAUS LINDENAU STATYKLOS STATINIŲ KOMPLEKSO VALČIŲ IR JACHTŲ DIRBTUVIŲ AKTUALIZAVIMO PROJEKTAS

  • Titulinis
  • AB “Kruizinių laivų terminalas” iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų vykdo projektą “Pauliaus Lindenau statyklos statinių komplekso valčių ir jachtų dirbtuvių aktualizavimo projektas” projekto Nr. 05.4.1.-CPVA-K-303-01-0005

AB “KRUIZINIŲ LAIVŲ TERMINALAS” IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ VYKDO PROJEKTĄ “PAULIAUS LINDENAU STATYKLOS STATINIŲ KOMPLEKSO VALČIŲ IR JACHTŲ DIRBTUVIŲ AKTUALIZAVIMO PROJEKTAS”

PROJEKTO NR. 05.4.1.-CPVA-K-303-01-0005

PROJEKTAS FINANSUOJAMAS “Europos regioninės plėtros fondo lėšomis”

PRIORITETINĖ KRYPTIS – Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir pritaikymas prie klimato kaitos.

PRIEMONĖ – Aktualizuoti viešąjį ir private kultūros paveldą

PROJEKTO PAVADINIMAS – “Pauliaus lindenau statyklos statinių komplekso valčių ir jachtų dirbtuvių aktualizavimo projektas”

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA – Priešpilio g. 9, Klaipėda

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS – Pradžia: 2017-02-23;   Pabaiga: 2020-04-30

Projektu yra tvarkomas bendrovei nuosavybės teise priklausantis kultūros paveldo objektas – Pauliaus Lindenau statyklos statinių komplekso valčių ir jachtų dirbtuvė, kuris priklauso Pauliaus Lindenau laivų statyklos statinių kompleksui. Dirbtuvės pastatytos XX a. pradžioje, be ryškesnių stiliaus bruožų. Pauliaus Lindenau laivų statyklos statinių kompleksui taip pat priklauso: Pauliaus Lindenau laivų statyklos statinių kompleksas; Pauliaus Lindenau statyklos statinių komplekso korpusų dirbtuvė; Pauliaus Lindenau statyklos statinių komplekso technologinis tiltas; Pauliaus Lindenau statyklos statinių komplekso elingas su slipu.

Šiuo metu kultūros paveldo objektas nėra atviras lankytojams. Objekto viduje yra vykdoma ūkinė veikla ir be papildomų techninių sprendinių nėra galimybės užtikrinti saugų lankytojų priėmimą objekte, apžiūrėti pastatą, susipažinti su vertingosiomis savybėmis, įrengti ekspoziciją, kuri supažindintų su turtinga istorija.

Reikia pažymėti, kad pats pastatas yra kaip muziejaus eksponatas, artefaktas, parodantis laivų statymo techninę raidą laiko tėkmėje. Pastato – valčių ir jachtų dirbtuvės – autentiškas tūris – tai pirmojo statybos etapo pastatas, taisyklingo stačiakampio formos, paprastos architektūrinės išraiškos, būdingos to laikmečio gamybinių statinių stilistikai. Iki 1942 m. pastatas buvo pailgintas tiek į pietinę, tiek į šiaurinę, vietoje medinės stoginės vakarų pusėje primūrytas priestatas, iškeltas tūrinis stoglangis. Šie pakeitimai įvardijami kaip antrojo statybos etapo darbai, atlikti kokybiškai, profesionaliai prisiderinant prie autentiško statinio tūrio ir architektūrinės stilistikos. Vertybiniu požiūriu antrajame – trečiajame dešimtmetyje pastatas iki 1942 m. išplėstas pastatas turi vertingųjų savybių, kurios yra saugotinos.

Įgyvendinus projektą dirbtuvėse bus galima vykstančius senų renovuojamų laivų remontus apžiūrėti organizuotoms ekskursijų grupėms, pavieniams turistams ir lankytojams. Taip pat bus pravedamos ekskursijos su specialistais, pristatomi laivų remonto ir statybos istoriniai faktai Klaipėdos uoste. Bus supažindinama su Pauliaus Lindenau gamyklos atsiradimu, jos veikla, jos likę kiti paveldiniai objektai. Tam tikslui būtų įrengta ekspozicija su laivų statykloje pastatytais laivais ir kita medžiaga. Taip pat bus demonstruojami išlikę unikalūs įrenginiai, medžio pjovimo staklės ir kita.

Projekto tikslinę grupę sudarys bet kokio amžiaus, tautybės pavieniai asmenys ir turistinė grupės.

Planuojamas tikslinės grupės dydis – 15 640 lankytojų per metus