Įmonės istorija

Ši įmonė buvo įsteigta 1875 metais kaip laivų statytojų kooperatyvas. Vėliau, 1919 metais, kai jos dalininku tapo vokietis inžinierius Paulius Lindenau, ji buvo pervadinta į “Memel – Lindenau ir Cie”. Nuo 1927 metų ši bendrovė tapo Lindenau šeimos nuosavybe. Bendrovė vykdė metalinių ir medinių laivų statyba, veikė kaip mašinų fabrikas ir liejykla. 1922 metais Hamburgo bendrovės užsakymu pastatytas pirmas didelis laivas – 69 metrų ilgio garlaivis “Cattaro”. 
Lindenau veikla nenutrūko ir 1939 metais Vokietijai užėmus Klaipėdą. Čia buvo statomi minų traluotojai, remontuojami vokiečių karo laivai. Tam tikslui statykla buvo aprūpinta naujais įrenginiais. Karo metu statykloje dirbo apie 1000 darbininkų. 1944 metais artėjant frontui iš rytų pusės statyklos įrengimai buvo perkelti į Piluvą (dabar Baltijskas), kur buvo įjungti į karinių jūros ginklų ir amunicijos gamyklą. Po II pasaulinio karo (1945 m. rudenį) įmonė persikėkė ir dabar veikia Kylyje (Kiel-Friedrichsdorf). Klaipėdoje, po karo įmonė taip pat atnaujino veiklą. Remontavo žvejybinius laivus. 1946 – 1949 metais buvo pastatyti pagrindiniai gamybiniai cechai. Vėliau, dar keletas – naujų ir šiuolaikiškų gamybinių cechų aprūpintų moderniomis, unikaliomis metalo apdirbimo staklėmis bei kita įranga. Didėjant laivų remonto poreikiams ir apimtims, palaipsniui buvo pereita prie didesnių laivų remonto, tokių kaip VŽT (Vidutiniai Žvejybiniai Traleriai), VŽTŠ (Vidutiniai Žvejybiniai Traleris Šaldytuvai) ir kt. VŽT tapo vieni pagrindinių įmonės remontuojamų laivų. Buvo pradėtas naujas šių laivų agregatinis remontas. 1960 — 1961 metais dauguma laivų mechanizmų, tokių kaip varikliai, denio mechanizmai ir kt. buvo pradėti remontuoti agregatiniu metodu. 1965 metais įmonė buvo pavadinta “Bandomoji laivų remonto įmonė“. Šis pavadinimas buvo suteiktas už naujų ir progresyvių technologijų įdiegimą laivų ir jų mechanizmų remonte. Išaugus įmonės gamybiniam potencialui, atsirado galimybė remontuoti dar didesnius laivus, tokius kaip DŽTŠ (Didieji Žvejybiniai Traleriai Šaldytuvai) ir kt.
1991 metais įmonė perregistruota į ”Valstybinę laivų remonto įmonę”, o 1995 m. liepos 11 d. – į specialios paskirties akcinę bendrovę ”Klaipėdos laivų remontas”. 1998 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 842 įmonė išbraukta iš specialios paskirties bendrovių sąrašo. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, įmonė pamažu persitvarkė prie naujų rinkos sąlygų ir tęsė mažų ir vidutinių laivų remontą, pradėjo gauti užsakymų iš užsienio, buvo vykdomi krovos darbai. Bendrovėje buvo įkurtas jachtų uostas, kuris aptarnauja jachtas, atplaukiančias iš Lietuvos ir iš užsienio. Iki šios dienos akcinė bendrovė ”Klaipėdos laivų remontas” užima mažų ir vidutinių laivų remonto nišą Klaipėdos uoste. 2004 m. kontrolinį „Klaipėdos laivų remonto“ paketą įsigijo bendrovė „Achema“ su partneriais. 2010 m. bendrovė tapo koncerno „Achemos grupė“ narė.