Naujienos

UAB „Klaipėdos laivų remontas“ akcininkų dėmesiui.
2021 m. kovo 25 d. įvykęs UAB „Klaipėdos laivų remontas“ (įmonės kodas 140355654, buveinės adresas Priešpilio g. 9, LT-91240 Klaipėda) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino Bendrovės 2020 metų pelno (nuostolių) paskirstymą kuriame numatyta paskirstyti 50.000,00 Eur. dividendų.
Taip pat buvo priimtas sprendimas sumažinti UAB „Klaipėdos laivų  remontas“ įstatinį kapitalą mažinant vienos akcijos nominalią vertę nuo  0,29 EUR iki 0,11 EUR, tikslu akcininkams išmokėti bendrovės lėšų.
Informuojame, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo dieną, t.y. 2021-03-25, buvo bendrovės akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus.
Dėl dividendų išmokėjimo prašome kreiptis į bendrovės buhalteriją, adresu Priešpilio g. 9, LT-91240 Klaipėda, kontaktinis telefonas 846-490-992.