Apie mus

Bendrovės specializacija
Bendrovės specializacija
        Daugumą užsakymų bendrovė gauna laimėjusi apklausas ir konkursus jiems atlikti, tai yra konkurencinėje kovoje su kitomis įmonėmis. Bendrovė remontuoja vidutinius ir mažuosius laivus, nes turi tam pritaikytus dokus ir įrangą. Šiuo metu remontuojami vidutinio ir mažo tonažo laivai, kurių dokavimo svoris iki 1200 tonų. Didžiausią remontuojamų laivų dalį sudaro žvejybiniai, krovininiai, pramoginiai laivai. 50% visų remontuojamų laivų — užsienio ( Rusija, Norvegija, Danija) laivai. Kita dalis laivų – tai Lietuvos žvejų, uosto aptarnavimo, Lietuvos Karinių jūrų pajėgų laivai. Bendrovė yra įsisavinusi naftos produktų priėmimo žarnų Būtingės terminale, demontavimo, montavimo ir išbandymo darbus bendrovės doke ir iki šiol sėkmingai bendradarbiauja su AB ORLEN Lietuva. Be laivų remonto darbų, bendrovė aptarnauja laivyną, kuris švartuojasi prie nuomojamų iš VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos krantinių, yra kruizinių laivų terminalo ir Pilies jachtų uosto operatorė.
Kokybės, Aplinkos apsaugos, Darbuotojų saugos ir sveikatos politika

Vadovybė, bendrovės veiklos srityse: mažo ir vidutinio tonažo laivų remontas, projektavimas, priežiūra ir aptarnavimas, metalo konstrukcijų, detalių gamyba, laivų agentavimas, jachtų ir pramoginių laivų priežiūra ir aptarnavimas, nekilnojamojo turto nuoma, nustatė ir patvirtino integruotos vadybos sistemos politiką (IVSP) -misiją, viziją, vertybes:

– stabilus bendrovės vystymas, sukuriant sąlygas, užtikrinančias nuolatinį bendrovės valdymo kokybės gerinimą, nukreiptą mūsų paslaugų konkurencingam lygiui palaikyti;

– stabilus pelnas, kuris užtikrintų kokybišką darbuotojų kolektyvo ir akcininkų gyvenimo lygį bei tolimesnę įmonės gamybos plėtrą, gerinant produkcijos kokybę bei tenkinant Vartotojų pageidavimus ir Bendrovės poreikius;

– vadovautis aplinkosaugos įstatymais, normatyvais, standartais ir kitais teisės aktais, bendrovės vidaus tvarkos ir rėžimo taisyklėmis, siekti tinkamai valdyti gamybines operacijas bei procesus, ypatingą dėmesį kreipiant taupiam ir racionaliam išteklių naudojimui, taršos mažinimui bei efektyvioms taršos prevencijos priemonėms;

– vadovautis darbų saugos ir sveikatos įstatymais, normatyvais, standartais ir kitais teisės aktais, bendrovės vidaus tvarkos ir rėžimo taisyklėmis, taip pat socialinės bei moralinės atsakomybės principais, skatinančiais kurti darbuotojų sveiką ir saugią darbo aplinką, mažinti nelaimingų atsitikimų darbe ir ligų atvejų skaičių.

Pagrindiniai politikos principai:

  • Vykdyti IVSP reikalavimus bei gerinti sistemą.
  • IVSP bendrovėje žinoma ir suprantama – visi darbuotojai su IVSP supažindinti ir dalyvauja sistemoje.
  • Aukšta gaminamos produkcijos kokybė, sutartų gamybos terminų laikymasis.
  • Įsisavinti ir plėtoti naujus produktus siekiant patenkinti vartotojų poreikius.
  • Siekti minimalių nuostolių visose gamybos, paslaugų teikimo bei produkcijos pristatymo etapuose.
  • Valdyti savo veiklą, išteklius ir aplinkos apsaugos aspektus, kaip vieningą procesų sąsajos sistemą, nustatant kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę siekti numatytų tikslų, nuolat mažinti gamybines sąnaudas ir aplinkos taršą.
  • Identifikuoti, vertinti ir kontroliuoti kiekvienos vykdomos veiklos aplinkosauginius aspektus.
  • Užtikrinanti darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos efektyvumą, valdant DSS rizikos veiksnius, saugių darbo sąlygų darbuotojams sudarymas.
  • Darbų saugos ir sveikatos pagrindas yra teisės aktai ir šiuolaikinė praktika, DSS normos ir taisyklės privalomos visiems.
  • Darbas be sužalojimų yra darbdavio ir darbuotojo atsakomybė.

IVS Politika – nuolatinis veiklos gerinimas keturių žingsnių principu:

PLANUOTI, VYKDYTI, TIKRINTI, GERINTI !